NOVINKY:

Diagnostika


Elektroakupunktura dle Volla (EAV, Elektroapunktur nach Voll, též např. electrodermal testing)


Je diagnostická  i terapeutická metoda používaná v rámci alternativní medicíny. Metoda je též využívaná pro výběr vhodného homeopatického  preparátu.

Princip měření

Při vlastním měření se vyhodnocuje podle vyjádření některých kožní odpor v akupunkturním bodě, podle jiných elektrický potenciál v akupunkturním bodě. Měření je obvykle uspořádáno tak, že měřený drží volně v jedné ruce elektrodu tvaru válce (indiferentní elektroda) a obvod se uzavírá pomocí aktivní elektrody (sondy), která se přikládá hrotem do akupunkturního bodu.

Obvod je napájen ze zdroje nízkého napětí, obvykle jen několika málo Voltů. Časový průběh proudu obvodem během přitlačení a oddálení aktivní elektrody je vyhodnocován operátorem přístroje.